O Projektu

Projekt  BEE Promoted - Promocija Pčelarstva  ukupne vrijednosti 649.509,62 EUR sufinancira. Europska unija u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Nositelj projekta je Prehrambeno- biotehnološki fakultet - Centar Zadar, sa hrvatske strane, dok je to sa bosanskohercegovačke strane Veterinarski zavod Bihać.

Partneri na projektu su Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona te udruge pčelara „Dalmatinka“ iz Zadra i „IVA“ iz Posušja.

Opći cilj projekta

Integracija ekonomskih aktivnosti u pograničnim područjima poticanjem saradnje malih i srednjih poduzeća te promicanjem poduzetništva u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda

Specifični cilj

Unaprjeđenje institucionalne podrške pčelarskim malim i srednjim poduzetnicima radi povećanja kvalitete proizvodnje i plasmana meda i drugih pčelinjih proizvoda kroz povećanje kapaciteta proizvodnje, optimiranje uvjeta uzgoja  matica, te jačanje međusobne saradnje.

Ukupna vrijednost projekta:

298.084,28 EUR

Ukupno trajanje projekta:

24 mjeseca

Implementatori i partneri:

U Republici Hrvatskoj:

 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Zadar
 • Zadarska županija, Zadar
 • „ZADRA NOVA” Zadarska razvojna agencija, Zadar
 • „Dalmatinka” Udruga pčelara, Zadar

U Bosni i Hercegovini:

 • J.U. Veterinarski zavod „Bihać“
 • J.U. Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona
 • „Iva” Udruga pčelara, Posušje

Ciljane skupine projekta:

 • pčelari,
 • pčelarske udruge i organizacije,
 • znanstveno-stručna zajednica iz Zadarske županije, Unsko-sanskog kantona i općine Posušje.

Glavne aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom i promocija projekta (izrada web stranica projekta, promotivni materijal; Letak projekta i brošura o optimalnoj proizvodnji meda sva tri područja, organizacija pčelarskog sajma)
 2. Uspostava nove infrastrukture za pružanje usluga u pčelarskom sektoru (adaptacija i opremanje Laboratorija za kontrolu kvalitete meda u Zadru i Bihaću, obavljanje kontrole kvalitete meda u laboratoriji za kontrolu kvalitete meda u Zadru i Bihaću, ispostava i opremanje Centra za selektivni uzgoj i reprodukciju pčela matica u Bihaću, opremanje uzgojnih stanica u Zadru i Posušju,  uzgoj sive matice u Centru za selektvini uzgoj i reprodukciju sive matice u Bihaću, izrada studije okolišnih i bioloških uvjeta za optimalna područja za uzgoj)
 3. Edukacija ciljnih skupina organizacijom radionica radi jačanja kapaciteta poduzetnika u pčelarskom sektoru (Organizacija 4 edukacijske  radionice).

Očekivani rezultati

 • Promicanje pčelinjih proizvoda na tržištu i podizanje svijesti u javnosti o značaju pčelarstva kroz prekograničnu suradnju, promotivne i druge aktivnosti projekta.
 • Uspostavljena infrastruktura za pružanje novih usluga (uspostavljen laboratorij za kontrolu kvalitete meda, uspostavljen centar i stanice za selektivni uzgoj matica Kranjske pčele).
 • Optimizacija uzgoja matice obzirom na ekološke i biološke uvjete.
 • Jačanje ljudskih kapaciteta poduzetnika u pčelarstvu i znanstveno-stručne zajednice te tijela javne uprave kroz edukacije i radionice